Poštovane studentice i studenti,

u četvrtak, 10. rujna i u petak, 11. rujna 2019. godine, šalter Ureda za studente radit će od 12,00 do 17,00 sati.

URED ZA STUDENTE