CILJEVI PROGRAMA I ISHODI UČENJA, ODNOSNO OPĆE I SPECIFIČNE KOMPETENCIJE, TE VJEŠTINE I ZNANJA KOJE ĆE POLAZNIK STEĆI ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Pokretanje programa cjeloživotnog obrazovanja USALI & BENCHMARKING motivirano je spoznajom da u Republici Hrvatskoj mnogobrojni hoteli ne primjenjuju USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry, 11. izdanje, 2014.), najnovije svjetske standarde internog izvještavanja.
  • Namijenjen je osobama čiji je zadatak priprema izvještaja o uspješnosti pojedinih odjeljenja odnosno internih procesa, sukladno informacijskim zahtjevima menadžera u hotelu.
  • Nakon završenoga programa polaznici će biti u mogućnosti evidentirati, pratiti, planirati, kontrolirati i analizirati informacije o poslovnim prihodima i kontrolabilnim troškovima, u skladu s USALI okvirom. Program je u potpunosti usklađen s važećim standardima USALI, zadnjom 1. varijantom.
  • Polaznici programa upoznat će se i s pripremom i prezentiranjem izvještaja značajnih za upravljanje kvalitetom, okolišem i održivim razvojem. Programom će se predstaviti i relevantna informatička rješenja sustava izvještavanja u hotelijerstvu. Primjena standarda USALI pretpostavka je za benchmarking odnosno međusobnu usporedbu hotela prema istim metodološkim osnovama, na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom planu.

TRAJANJE PROGRAMA

  • Program se izvodi na hrvatskom jeziku i traje jedan semestar te završava polaganjem svih ispita.
  • Izvođenje nastave prilagođeno je zaposlenim osobama. Nastava i ispiti se, u pravilu, izvode vikendom, uz mogućnost e-učenja. Nakon svakoga odslušanog predmeta, polaže se ispit. Završni rad se brani nakon svih položenih ispita.
  • U okviru završnoga rada bira se tema kroz koju će se stečena teorijska znanja i primjeri dobre prakse aplicirati na konkretnom studiju slučaja u hotelijerstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj, a pod vodstvom izabranog mentora, koje polaznik bira između osam nositelja predmeta.

BROJ ECTS BODOVA

  • Uspješno obrađen i obranjen završni rad preduvjet je stjecanja certifikata, koji izdaje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.
  • Nakon uspješnog završetka programa polaznik ostvaruje 15 ECTS bodova.