Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu sustavno tržištu nudi one programe cjeloživotnoga obrazovanja koji uvažavaju stvarne zahtjeve gospodarstva i zajednice. Najdužu tradiciju od čak 20 godina, odnosno od 1997. godine, imaju seminari za turističke vodiče i voditelje poslovnica.

Polazniku seminara za turističke vodiče nakon položenoga stručnog ispita Fakultet izdaje uvjerenje kojim stječe stručni naziv turističkoga vodiča za područje Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije na onim jezicima na kojima je položio ispit.

Od samih početaka edukacije turističkih vodiča na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu osobiti se naglasak pridaje kvaliteti predavanja i prezentiranju praktičnih iskustava. Iz tog razloga je u predavanja uključen veći broj profesora Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, profesora s Građevinskoga i Filozofskoga fakulteta u Rijeci, te stručnjaka iz Državnog arhiva u Rijeci, Ministarstva turizma, UHPA-e, Udruge turističkih vodiča i drugih.

Seminar za turističke vodiče održavat će se u skladu s novim Zakonom o pružanju usluga u turizmu  (Narodne novine 130/17). Temeljem novog Zakona o pružanju usluga u turizmu očekuje se donošenje novoga Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče sa strane Ministarstva turizma. Po donošenju novog Pravilnika i u skladu s njegovim odredbama Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  planirat će održavanje novog ciklusa seminara za turističke vodiče.