CILJEVI PROGRAMA I ISHODI UČENJA, ODNOSNO OPĆE I SPECIFIČNE KOMPETENCIJE, TE VJEŠTINE I ZNANJA KOJE ĆE POLAZNIK STEĆI ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Primijeniti teorijska načela suvremene organizacije rada u odjelu domaćinstva, te prepoznati njezinu važnost.
  • Financijski pratiti poslovanje domaćinstva, pravilno interpretirati računovodstvena izviješća i donositi poslovne odluke.
  • Odrediti uspješnost poslovanja odjela domaćinstva kroz izbor ključnih rezultata poslovanja.
  • Komunicirati na pravilan način s gostima, zaposlenicima, nadređenima i poslovnim partnerima.
  • Pratiti suvremene trendove i standarde u hotelijerstvu i oblikovati kvalitetnu uslugu u cilju potpunoga zadovoljstva gosta.
  • Provoditi postupke rada na siguran i ispravan način, odabrati prikladnu i kvalitetnu radnu odjeću, obuću i sredstva za rad u pojedinim radnim jedinicama domaćinstva.
  • Primijeniti odgovarajuće standarde kvalitete u odjelu domaćinstva za određenu kategoriju objekta, unapređivat će sustav standarda kvalitete.
  • Definirati radne procese, prava i obveze svih sudionika u nižem i srednjem menadžmentu odjela domaćinstva.

TRAJANJE PROGRAMA

  • Program se izvodi 1 akademsku godinu.