Obrana specijalističkog završnog rada – Katica Petrić 

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća sa 35. sjednice održane 16. ožujka 2020. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, objavljuje da će

Katica Petrić

polaznica poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija „Zdravstveni turizam“

braniti specijalistički završni rad pod naslovom

„Zadovoljstvo korisnika kvalitetom usluga na medicinskoj rehabilitaciji“

izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Viktora Peršića i komentorstvom dr. sc. Branka Blaževića, prof. emeritusa

13. svibnja 2020. godine s početkom 10:00 sati online

pred Povjerenstvom u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, predsjednica povjerenstva, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2. prof. dr. sc. Dragan Magaš, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
3. izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

 

Obrana specijalističkog završnog rada, suglasnost studentice i članova Povjerenstva,  održat će se online u  Adobe Connect virtualnoj učionici.

Svi koji žele prisustvovati obrani mogu to učiniti preko sljedećeg linka  https://connect.carnet.hr/fmtu/

Obrana specijalističkog završnog rada je javna.

Odluka

Upute za pristupanje online obrani (Adobe Connect virtualna učionica)