Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave radova na rekonstrukciji postojeće građevine Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i izgradnja aneksa zgrade Fakulteta
 
Evidencijski broj: 8/2018