2017
2016
2015
 
2014
Nabava male vrijednosti
Bagatelna nabava

2013

Usluga izrade projektne dokumentacije glavnog i izvedbenog projekta, te troškovnika za Rekonstrukciju Fakulteta za menadţment u turizmu i ugostiteljstvu – izgradnja aneksa

2012

 

2011