CILJEVI ERAMUS+ STRUČNE PRAKSE I OPĆE INFORMACIJE?
 
Ciljevi stručne prakse su:
a) Prilagodba specifičnim zahtjevima tržišta rada dotičnih zemalja unutar Europske unije
b) Stjecanje specifičnih vještina
c) Bolje razumijevanje ekonomije i društva dotične države kroz radno iskustva
 
Obavljanje stručne prakse u inozemstvu na radnom mjestu podupire se za vrijeme kratkog, prvog, drugog i trećeg ciklusa studija i u roku od najviše godinu dana nakon diplomiranja. Studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ako sami financiraju svoj studij.
 
Trajanje mobilnosti studenta može biti: minimalno 3 mjeseca, a  maksimalno 12 mjeseci.
 
Mjesto za obavljanje stručne prakse studenti mogu pronaći uz pomoć posredničkih agencija, samoinicijativno ili uz pomoć mentora/Erasmus koordinatora na svojoj sastavnici. Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe. Stručna praksa se izvodi u punom radnom vremenu, u trajanju od minimalno 30 sati tjedno.
 
TKO MOŽE SUDJELOVATI U PROGRAMU ERASMUS+?
 
Svi studenti (REDOVITI i IZVANREDNI) koji su u trenutku početka mobilnosti upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija (iznimka: studenti prve godine preddiplomskog studija koji se prijavljuju za aktivnost obavljanja stručne prakse). Studenti mogu realizirati stručnu praksu u okviru godine dana od završetka studija (diplomiranja). Praksa mora biti završena u okviru te godine. Studenti bi trebali poznavati jezik na koje će se praksa održavati.
 
Internetske stranice preko kojih je moguće pronaći mjesto za obavljanje Erasmus+ stručne prakse:
 
Mreža PRAXIS- europski projekt koji na jednome mjestu okuplja ponudu stručnih praksi u području visokog obrazovanja.
ErasmusIntern -  Erasmus studentske mreže (ESN), platforma na kojoj studenti mogu pretraživati ponude za stručnu praksu te pronaći informacije o organizacijama/poduzećima koje ih nude. Studenti mogu pregledavati ponude, stvarati svoje online profile te se prijavljivati mogućim poslodavcima, a organizacije/poduzeća također mogu pretraživati prijave studenata te provjeriti odgovaraju li njihovim slobodnim radnim mjestima.
Leveraging Education into Organizations-Network -  je mreža pokrenuta 1999 od strane European Association of International Education u Maastrichtu u cilju jačanja veze između tržišta i visokih učilišta.
 
PONUDE ZA PRAKSU