U sklopu Ceepus i Erasmus+ programa mobilnost na našemu fakultetu borave  nastavnici koji će održati otvorena predavanja za sve zainteresirane. 

  • SNEŽANA BILIĆ, Associate professor, Dean. International Balkan University, Faculty of Economics and Administrative Studies, Skopje, Macedonia. Održati će otvoreno predavanje na temu „Pet koraka vodstva - koji je najopasniji korak?" (utorak, 5.06.2018 u 11.30 sati dv. 6)
  • MAKEDONKA DIMITROVA, Assistant Lecturer. University American College Skopje, Macedonia. Održati će otvoreno predavanje na temu „Innovation in Hospitality Industry" (srijeda, 6.06.2018 u 11.30 sati dv. 6)