U sklopu aktivnosti usmjerenih na promociju mobilnosti i internacionalizacije Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu organizirao je  „INTERNATIONAL WEEK AT FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT, UNIVERSITY OF RIJEKA, CROATIA“ u razdoblju od 13.05 – 17.05.2019.

International wee 2019International week otvorila je dekanica prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i prodekanica za međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar koje su sudionike upoznale sa specifičnim aktivnostima koje provodi Sveučilište i Fakultet u sklopu internacionalizacije. Prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost predstavila je istraživačke i projektne aktivnosti Fakulteta. U sklopu International weeka izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, CEEPUS koordinatorica održala je prezentaciju na temu „Studding, learning and researching in Central European universities through CEEPUS mobility program“ s ciljem informiranja studenta o mogućnostima studiranja na partnerskim institucijama u Europi. Krajem tjedna sudionici su sudjelovali na petoj znanstvenoj konferenciji „Tourism in Southern and Eastern Europe - Creating Innovative Tourism Experiences - The Way to Extend the Tourist Season” čiji je organizator Fakultet.

Mobilnost nastavnog i nenastavnoga osoblja prvenstvo se realizira u svrhu održavanja nastave i stručnoga usavršavanja. Fakultet međunarodnoj dolaznoj i odlaznoj mobilnosti nastavnika pridaje veliku važnost. Osim što pozitivno utječe na razvoj karijere te omogućuje stjecanje novih vještina, znanja i kompetencija nastavnika, mobilnost doprinosi boljem međukulturalnom razumijevanju i stvaranju mreža koje će biti temelj buduće suradnje u istraživanjima, projektima, programima i dr.

Fakultet je posjetilo dvanaest nastavnika i suradnika s partnerskih institucija kroz Erasmus+ i Ceepus programe mobilnost. Kroz tjedan dana studenti su imali priliku poslušati 18 predavanja aktualnih tema kao što su to: Managing organisation through communities of practice, Gender issues in tourism, Potential of cultural tourism in the Czech Republic - UNESCO  tangible and intangible heritage, International investment in the tourism sector, Machine learning methods for tourism-oriented econometrics analysis, Sport tourism and regeneration i dr. U aktivnostima u sklopu International weeka sudjelovalo je i  37 stranih studenata koji u ljetnome semestru studiraju na Fakultetu a dolaze iz Rumunjske, Španjolske, Slovačke, Češke, Njemačke, Grčke, Italije, Finske, Litve, Bugarske, Mađarske i drugih zemalja. 

 

 

 International week opening address

international week 2019 2 Internationa week 2019 2